Вибір НМК з англійської мови для першого класу

Вибір НМК з англійської мови для першого класу

 

На уроках англійської мови в першому класі діти набувають базові знання та мовні навички, які закладають основу для майбутнього оволодіння мовою. Крім того, саме протягом першого року необхідно сформувати в учнів цікавість до мови та впевненість у своїх силах, аби забезпечити мотивацію на наступні роки навчання. Отже, варто дуже відповідально підходити до вибору навчальних ресурсів для першокласників, враховуючи наступні фактори:

ВІДПОВІДНІСТЬ

Для того щоб діти ефективно та із задоволенням вивчали англійську, навчальні матеріали мають відповідати їхньому віку та розвитку, а також бути привабливими для них.

Відповідність курсу для учнів початкової школи визначається наступним чином:

  1. НМК має узгоджуватися з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, і мати офіційний гриф Міністерства. Календарно-тематичне планування також має відповідати вимогам української школи;
  2. герої підручника мають бути відповідного віку та з відповідними зацікавленнями, аби учні могли ідентифікувати себе з ними;
  3. тематика курсу та візуальне оформлення мають бути сучасними та узгоджуватися із віковою категорією учнів;
  4. якість паперу та друку, розмір зображень і шрифту має також відповідати психолого-фізіологічним особливостям учнів молодшого шкільного віку

 

ПОСТУПОВЕ УСКЛАДНЕННЯ

Надзвичайно важливо обрати НМК, який забезпечує поступовий та логічний рух від елементарних знань та умінь до засвоєння більш складного мовного матеріалу. Поступовість навчального курсу має простежуватися в таких аспектах вивчення англійської:

  1. АЛФАВІТ. Підхід до вивчення алфавіту залежатиме від рівня попередньої підготовки школярів. Опанування алфавіту можна здійснювати за допомогою окремого додатку до навчального курсу (наприклад, Alphabet Fun) або ж поєднуючи проходження матеріалу курсу з поступовим вивченням літер (наприклад, як це реалізується у НМК Fly High).
  2. ЛЕКСИКА. Спершу діти вчаться розпізнавати слова на слух і відтворювати їх в усному мовленні. Поступово учні навчаються читати та писати, постійно збагачуючи свій лексичний запас. Наприклад, наприкінці курсу Islands 1, активний вокабуляр учнів складає більше 200 слів.
  3. ГРАМАТИЧНІ СТРУКТУРИ. У першому класі граматика засвоюється шляхом багаторазового повторення та практичного застосування. У НМК Islands і Fly High нові граматичні структури нашаровуються на вже знайому учням лексику, що допомагає дітям краще засвоювати навчальний матеріал.

 

 

 

СПОСОБИ НАВЧАННЯ

Аби курс англійської мови був по-справжньому ефективним, він має максимально задіювати всі основні канали сприйняття інформації – візуальний, аудіальний і кінестетичний. Це особливо важливо враховувати в роботі з учнями початкової школи, адже для них різноманіття – це ключовий фактор для зосередження на новому навчальному матеріалі.

  • візуальний канал задіюється через використання яскравих та привабливих малюнків в основному підручнику та допоміжних матеріалах НМК (картках, постерах тощо). Це допомагає дітям встановити чіткі асоціації між англійськими словами та реальними предметами чи явищами.
  • аудіальний канал має бути задіяний через велику кількість автентичного, але доступного для першокласників аудіоматеріалу, зокрема аудіоісторій, пісень та ритмівок. Якісні аудіоматеріали надзвичайно важливі як для формування базового лексичного запасу та розвитку навичок говоріння, так і для відпрацювання правильної вимови та інтонації.
  • кінестетичний канал передбачає залучення динаміки та руху до уроків англійської, що надзвичайно важливо для утримання уваги та мотивації першокласників. У НМК Islands та Fly High це забезпечується через використання численних динамічних ігор, парних та групових завдань.

 

 

 

Діти ознайомлюються з новою лексикою (Colours) через зображення та аудіо історію з картинками. Це залучає одночасно візуальний та аудіальний канали сприйняття.

 

 

Ознайомлення з новою лексикою на позначення інструкцій проходить спершу через зображення та аудіо, а потім через гру. Це залучає одночасно всі три канали сприйняття інформації.

 

 

Діти грають у настільну гру в групах, що залучає кінестетичний, візуальний та аудіальний канали сприйняття.

 

 

Пісні можна виконувати із залученням динамічних рухів (кінестетичний канал сприйняття).

 

СУЧАСНІСТЬ

У сучасному світі просто неможливо уявити собі ефективний навчальний курс без використання освітніх технологій, як на уроках, так і вдома. Навчаючись за НМК видавництва PEARSON, учні додатково відпрацьовують вивчений матеріал у форматі анімованих історій, ігор та цікавих завдань  за допомогою Interactive CD-ROM або ж комп’ютерної гри Online World. Робота з інтерактивною дошкою, наприклад за допомогою Active Teach, також значно підвищує ефективність уроків