Grammar Games

Grammar Games

Граматичні ігри

 

HEARTS and BOMBS

На окремому аркуші паперу приготуйте ігрове поле із квадратами, заповненими «серцями» та «бомбочками». Слідкуйте, щоб учні не побачили цей варіант! Намалюйте на дошці пусту таблицю та скажіть учням, скільки сердець та скільки бомб приховано на ігровому полі. Поділіть учнів на дві команди. Напишіть на дошці граматичні категорії, що будуть розігруватися, та переконайтесь, що учні розуміють, що це за категорії (наведіть декілька прикладів). Представник першої команди обирає квадрат (наприклад, 3А) та категорію граматичного питання (наприклад Present Simple questions). Відмітьте крапкою клітинку, обрану учнем та поставте запитання. (наприклад, «He plays football twice a week». What’s the negative form of this sentence?). Якщо учень правильно відповідає на поставлене питання, ви «відкриваєте» обраний ним квадрат, тобто малюєте серце, бомбу чи залишаєте пустим, так як це зображено у вашому варіанті. Якщо команді пощастило обрати квадрат із серцем, вони отримують 25 балів. Навіть якщо відповідь правильна, але на квадраті з’являється бомба – згорає 25 балів. Якщо клітинка пуста, а відповідь правильна, команда отримує 5 балів. У разі, якщо відповідь була неправильною, ви не відкриваєте клітинку, і учні не знають, який сюрприз очікує їх  у цьому квадраті. Наступну клітинку обирає інша команда.

 

 

NOUGHTS and CROSSES (хрестики - нулики)

Існує безліч варіацій цієї гри. Учні можуть грати у парах чи у командах.

Накресліть ігрове поле на дошці та поділіть учнів на дві команди (одна - noughts , інша – crosses). По черзі ставте граматичне завдання  кожній команді – її представник підходить до дошки та відповідає. Якщо відповідь правильна, він може поставити свій знак ( хрестик або нулик) у обрану ним клітинку.

 

Приклад завдань:

 1. напишіть минулу форму неправильного дієслова
 2. закінчіть вираз  відповідним прийменником ( listen to, insist on)
 3. поставте спеціальне питання до речення, що почують учні
 4. змініть речення  ( на майбутній, минулий час)

 

BATTLESHIPS (морський бій)

 

 

Поділіть учнів на пари. Кожен учень готує ігрове поле. Задані вами параметри по горизонталі та по вертикалі мають формувати основу для речень, що відпрацьовуватимуть граматичну тему, над якою ви працюєте ( наприклад,  Adverbs of frequency). Попросіть учнів відмітити (v) одну з клітинок у кожній колонці, так щоб їх партнер не бачив ігрове поле іншого. Учні по черзі формують речення, аби віднайти, які саме квадрати відмітив їх суперник (наприклад, You never cook breakfast). Як ми бачимо, на ігровому полі ця клітинка не відмічена, тому інший учень каже «Miss!». Якщо ж учень      «влучив» на відмічену клітинку, його суперник каже «Hit, аби інший учень закреслив цю клітинку на своєму полі, що означає, що він знайшов одну позицію ( наприклад, You often sing in the morningHit!). Перемагає той, хто віднайде задану кількість відміток на ігровому поля суперника. Підкажіть учням відмічати крапкою ті клітинки, які вони називали, але «не влучили», аби не називати їх вдруге.

 

BEEP!

Поділіть учнів на команди. Поясніть, що ви читатимете речення, у кожному з  яких пропущене  одне  слово. Замість нього учні почують Beep! Команда, учні якої першою назвуть пропущене слово, отримує бал.

Наприклад,

 1. I beep going to have lunch (am)
 2. I have beep a brother and a sister (got)
 3. I beep see her yesterday because she took the day off ( didn’t)
 4. Did you listen beep the radio yesterday? (to)

Краще відпрацьовувати одну тему, яку ви вивчаєте із групою. Наприклад,

Going to

 1. I beep going to have lunch (am)
 2. He beep going to buy a computer (is)
 3. They are beep to sell their car (going)
 4. They are beep going to invite her (not)

 

Have fun!