Developing Writing Skills

Developing Writing Skills

Розвиток навичок письма

 

У чому особливості письма як навички?

У процесі письмової продуктивної діяльності користувач мови має висловлювати свої думки в формі зв’язного та логічного тексту. Це схоже на говоріння, чи не так? Адже й говоріння, і письмо належать до продуктивних навичок (productive skills), спрямованих на висловлення думок та передавання інформації.

Завдання на розвиток навичок письма треба намагатись виконувати в класі, а не залишати на до-машню роботу, але для цього учням знадобиться допомога та ретельна підготовка – попередні вправи, обговорення, введення необхідної лексики тощо.

 

Що таке підготовка до створення письмової продукції?

Уроки на розвиток навичок письма потрібно будувати за принципом ретельної підготовки до створення письмового повідомлення, згідно з яким учні:

 1. проводять колективне/парне обговорення питань, обмінюються ідеями та розвивають їх;
 2. окреслюють, про що вони збираються писати (ідеї, лексика тощо);
 3. планують, як вони будуть писати (формат, стиль, кількість абзаців);
 4. у класі пишуть чорновий варіант;
 5. перевіряють та редагують свою чернетку та чернетку іншого учня;
 6. пишуть остаточний варіант письмової роботи (в класі або вдома).

Такий підхід дуже важливий ще й тому, що, по-перше, для продукування тексту треба мати ідеї (про що писати) та знання мови (яку граматику та лексику вживати). А по-друге, учні повинні мати певне уявлення про структуру й вигляд письмового повідомлення (як його оформити) та редагування (перевірка та створення остаточного варіанту).

Однак, крім відповідної лексики та граматики, важливо також дати учням чітку модель, зразок або приклад того, що вони мають написати. З учнями потрібно обговорити як буде виглядати текст (його структуру, поділ на абзаци) перед тим, як вони почнуть писати чорновий варіант.

Ось чому етапи цього підходу слід проходити колективно. Дискусія та навіть редагування в парах або групах сприяє мотивації учнів та дає практичну користь – привчає їх уважно аналізувати власний текст та працювати більш незалежно (без допомоги вчителя).

 

Чи треба виправляти всі помилки в письмовій роботі учня?

Якщо ми надмірно наголошуватимемо на помилках учнів, це може знеохотити їх виконувати письмові завдання – вони просто втратять впевненість у своїх силах та здібностях. Щоб не позбавити учнів мотивації (якої, зазвичай, і так бракує) та справді допомогти їм розвинути навички письма, треба проаналізувати, а можливо – навіть переглянути власний підхід до виправлення помилок.

 

Які критерії оцінювання письмових робіт слід застосовувати?

Перевіряючи роботи, ми маємо бути чесними, неупередженими та послідовними. Важливо усвідомити, чого саме ми очікуємо від робіт наших учнів, виходячи з самого завдання. Вашим учням не завадило б також знати критерії оцінювання, щоб зрозуміти, чого ви від них сподіваєтеся, до того як вони почнуть писати. Наприклад, нашими критеріями оцінювання можуть стати наступні показники:

 • наскільки логічно висловлено основну думку;
 • чи використано відповідну лексику;
 • чи достатньо розбірливий почерк;
 • чи дотримано формату письмової роботи;
 • чи правильно вжито пунктуацію.

Звичайно ж, крім вищезгаданих критеріїв ми повинні також брати до уваги використання мови на письмі.

 

Які саме помилки треба виправляти?

Виправляйте тільки ті помилки, які виявляються за критеріями оцінювання, що ви попередньо розробили та обговорили з учнями. Не концентруйте увагу виключно на правильності граматики та правопису. Безперечно, ми, вчителі, відразу бачимо всі лексико-граматичні помилки та хочемо дати учням правильний варіант.

 

Виправити чи залишити?

У всіх учителів відразу виникає бажання виправити: закреслити помилку й написати правильний варіант. Але такий підхід не допоможе нашим учням розвивати важливу навичку – вдосконалювати написане та самостійно виправляти помилки.

Набагато ефективніший прийом – підкреслити помилку в тексті, а на полях поставити значок, що вказує на тип помилки (correction code). Учні мають самі знайти помилку та виправити її.

Наприклад:

 

Позначення Значення Приклад
T Wrong Tense I lived here all my life.
WW Wrong Word I did a mistake.
Art. Article My father is engineer.
Gr. Grammar mistake Why you not tell me this?
Sp. Spelling mistake I went on holliday.
WO Word Order I never am late for work.
Prep. Preposition I go to school on car.
P Punctuation I don’t study on sundays.
? Meaning isn’t clear I was going but I know it.
λ Missing word I went Lviv last month.

 

Ви неминуче будете знаходити помилки в учнівських письмових роботах. Однак не слід звертати увагу тільки на них. Похваліть учнів за те, що вони написали правильно побудовані та зрозумілі речення – виділіть ці речення зеленим текстовим маркером або поставте позначку на полях. Учні мають відчувати, що вони впоралися з завданням та досягли певних успіхів. Частіше заохочуйте їх, тоді вони будуть впевненіші у власних силах та знаннях.

 

Успіху Вам та Вашим учням!