Alphabet Fun

Alphabet Fun

Цікава абетка складється з 3-х розділів:

  1. Розділ ПРОПИСИ містить завдання на формування навичок правильного написання літер англійського алфавіту (обведення, наведення, написання маленьких та великих літер). Учні також тренуються у розпізнаванні та написанні цілих слів.
  2. Розділ ФОНІКСИ – це ефективна система формування правильної вимови слів, словосполучень та римівок, що слугує надійним підгрунтям для подальшого розвитку мовленнєвих навичок школярів.
  3. Розділ ЧИТАННЯ та ПИСЬМО містить різноманітні завдання на розвиток навичок читання на рівні словосполучень та окремих речень, а також вправи на відпрацювання правопису базової лексики, що вивчається у першому класі.

 

 

Alphabet Fun є чудовим доповненням до таких навчально-методичних комплексів Pearson як: