Програма PROTEACH

 

Курси професійної підготовки вчителів англійської мови в початковій та основній школі PROTEACH (Professional Teacher) розроблено освітньою компанією ILAC у співпраці з компанією Dinternal Education, офіційним представником Pearson в Україні. Мета проекту — підтримати освітні реформи в Україні та забезпечити вчителям  англійської мови найкращі можливості для професійного розвитку.

Курси розроблено відповідно до інтегрованого та особистісно-орієнтованого підходу до професійного розвитку вчителів англійської мови в початковій та основній школі.

 

На кого розраховано курси PROTEACH:

PROTEACH — практичні курси для вчителів, які мають невеликий досвід викладання англійської мови в початковій та основній школі. Курси PROTEACH також можуть бути корисні для досвідченіших учителів, яким бракує підготовки до викладання за принципами комунікативного підходу.

 

Мета курсів:

Успішне проходження курсів  PROTEACH дає учасникам можливість:

 • ефективно організувати процес навчання, виступаючи в ролі  фасилітатора
 • краще усвідомлювати психолого-педагогічні особливості учнів різних вікових груп та їхній вплив на  освітній процес
 • опанувати методи розвитку в учнів навичок XXI століття
 • краще застосовувати принципи комунікативного підходу під час планування та проведення уроків різного типу
 • ефективно використовувати рефлексивний підхід у процесі оцінювання результативності уроків та власних професійних умінь
 • ознайомитися з сучасними матеріалами та ресурсами для викладання англійської мови

 

Типи курсів:

РROTEACH складається з трьох основних курсів,  кожен із яких має два модулі:

 

Курс: Навчання учнів початкової школи із застосуванням сучасних методів, підходів та ресурсів (класи 1–4)

Модуль 1 Особливості роботи з учнями 1-го класу. Початок вивчення іноземної мови  – 16  годин

Модуль 2 Навчання учнів 2–4 класів. Особливості продукування мови – 16  годин

 

Курс: Навчання учнів основної школи із застосуванням сучасних методів, підходів та ресурсів (класи 5–8)

Модуль 3 Учні та їхні потреби. Навчання лексики та граматики – 16  годин

Модуль 4 Учні та їхні потреби. Розвиток навичок говоріння ти письма – 16  годин

 

Курс: Навчання учнів старших класів основної школи із застосуванням сучасних методів, підходів  та ресурсів (класи 9–11)

Модуль 5 Якісна підготовка до складання частин ЗНО: ‘Читання’ та ‘Розуміння на слух’. Труднощі, стратегії, алгоритм підготовки – 16  годин

Модуль 6 Якісна підготовка до складання частин ЗНО: ‘Використання мови’ та ‘Письмо’  Труднощі, стратегії, алгоритм підготовки – 16  годин

 

Змістове наповнення: Під час проходження кожного модуля учасники:

 • Розглянуть вікові особливості учнів, їхні інтереси й мотивацію
 • Обговорять важливість розвитку вмінь XXI століття та їх відображення в сучасних підручниках
 • Ознайомляться з методами викладання англійської мови, а також сучасною методичною термінологією
 • Поспостерігають за показовим заняттям від професійних викладачів та обговорять його план
 • Покращать свої вміння презентувати та відпрацьовувати навчальний матеріал, розвивати рецептивні та продуктивні вміння, розвивати екзаменаційні стратегії
 • Ознайомляться з різноманітними завданнями та вправами, оптимальними для кожного  етапу уроку
 • Розроблятимуть власні  плани уроків та братимуть участь у обговореннях планів уроків колег
 • Навчаться добирати й оцінювати сучасні  навчальні матеріали та ресурси

 

Тривалість одного модуля:

16 годин

 

Робочі мови курсів:

Англійська та українська

Увага! До проходження курсів запрошуємо вчителів із рівнем володіння англійською мовою  не нижче ніж В2 за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти  (CEFR).

 

Тип навчання:

очна форма

 

Ціна одного модуля:

В Києві – 2200 грн

 

Оцінювання:

По завершенню кожного модуля учасники отримують сертифікат (за умови відвідування  принаймні 14 годин модуля).